Disclaimer | Contact | Home

US Air Force: Security Forces

 

Colonel Steven Robinette, Comd van de US Air Force Security Forces.De US Air Force Security Forces zijn de vliegveld verdedigings eenheden van de Verenigde Staten. Deze eenheid werd opgericht als Air Police in 1948, en veranderde van naam in 1967 als Security Police. Door het US Air Force personeel worden zijn algemeen "the cops" genoemd. Zij zijn de grond verdediging van elke Amerikaanse Luchtmacht basis. De leden van deze eenheid moeten een 13 weken durende opleiding ondergaan in Lackland Air Force Base bij het 343rd Training Squadron, algemeen bekend als de "Security Forces Academy". De eenheden staat onder het commando van Colonel Steven Robinette, op het US Air Force Security Forces hoofdkwartier.

 

Chief Master Sergeant Paul Zidack, zeg maar de Korpsadjudant van de US Air Force Security Forces.De leden van deze eenheid kunnen na hun 13 weken durende basis opleiding zich specialiseren in bijvoorbeeld het Phoenix Raven Program. De leden van een Phoenix Raven Task Force specialiseren zich in het beveiligen van vliegvelden die in gevaarlijke of gevechtszones liggen. Deze troepen worden ook ingezet in Irak, waar zij voor de veiligheid van de Amerikaanse "Air Strips" zorgen. Zij doen dit aan de hand van technieken die in een intensieve Close Precision Engagement Course, (CPEC), worden aangeleerd in Camp Robinson.

 

Daarnaast heeft de eenheid ook SWAT-teams, (Special Weapons And Tactics). Verder bestaan er Emergency Services Teams, (EST), Security Forces Dispatch Communications, Tactical Automated Sensor Systems, (TASS), Combat Arms Training and Maintenance, (CATM), Military Police Investigators, (MPI) en Military Working Dog Handlers, (MWD). Deze laatste kunnen vergeleken worden met onze wakers/hondenmeesters. Al de rest dat werd opgenoemd kan in niets vergeleken worden met wat wij onder vliegveld verdediging verstaan. De Amerikanen gebruiken inderdaad hoogstaande technologie om hun Luchtmacht bases en installaties te beveiligen. Zij zijn bescheiden in de benaming van hun eenheden, zodat de term Air Commando bij hen niet wordt gebruikt, maar in alle opzichten zijn deze troepen superieur aan de eenheden voor vliegveld verdediging zoals wij ze hier in Europa kennen.

 

Mutskenteken van de US Air Force Security Forces.De beveiliging van de Luchtmacht bases en installaties is dus een doorgedreven beveiliging van zowel vaste als mobiele luchtmachtinstallaties. Alle mogelijke speciale wapens, microwave, thermal, seismic en trip-wire sensoren worden gebruikt. Dit hoog technologisch materiaal wordt bediend door specialisten, die wekenlang opleiding en training moeten volgen. De honden bijvoorbeeld worden getraind op het detecteren van explosieven. De meeste manschappen worden ook getraind op het beveiligen van de President van de Verenigde Staten himself. Onze Air Commando's zijn dus verre van een equivalent voor deze troepen, die zelfs de meest geharde para-commando's zouden doen verbleken. Zij worden ook niet Air Commando genoemd, maar wel "RAVEN". Ik ga trachten dit hieronder meer in detail uit te leggen.

 

Phoenix Raven is een "counter-terrorism" programma dat door het Amerikaanse leger werd opgericht in 1997 door Generaal Mills.

 

Maar het Phoenix Raven programma werd geimplementeerd door de Air Mobility Command Commander Generaal Walter Kross in het begin van 1997. Het bestaat uit groepjes van specialisten opgeleid om "Force Protection" te bieden aan crews en middelen die dienen om te opereren in gebieden waar een uiterst hoog gevaar bestaat voor ciminaliteit en terrorisme. "Ravens" adviseren over de maatregelen die moeten genomen worden, en voeren die uit door middel van wat men zou kunnen omschrijven als "close protection". Om een "Raven" te worden moet na al de technische en militaire vorming een bijkomende opleiding van twee weken gevolgd worden in het Air Mobility Warfare Center te Fort Dix. "Ravens" worden wereldwijd ontplooid en zijn een vitaal component in de algemene beveiliging of middelen door de Verenigde Staten ingezet, alsmede de middelen die worden ingezet ten voordele van nationale veiligheid. Vandaar ook het feit dat zij gebruikt worden voor beveiliging van de President van Amerika.

 

Een O/Off van de US Air Force Security Forces, "on duty".Bovendien worden de leden haast permanent bijgeschoolt in de Army Air Assault School en de Airborne Jump School, waar technieken als HALO, (High Altitude Low Opening) en HAHO, (High Altitude High Opening) worden aangeleerd. Een voorbeeld hiervan is de operationele sprong van de 173rd unit in Irak in maart 2003. Ik zou haast moeten zeggen dat tijdens mijn opzoekingen over deze eenheid, ik de indruk kreeg dat als er al Rambo's bestaan deze eenheid zeker die naam verdiend. Waarom? Omdat zij buiten als deze opleidingen, vormingen en bijscholingen ook nog eens hun Ranger brevet gaan afleggen in de Ranger School, (Ranger is amerikaans voor Commando).

 

Het zijn dus absoluut geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Hun devies is trouwens Defensor Fortis, wat men vrij zou kunnen vertalen als "resoluut verdedigen". Tot slot wil ik nog een opsomming geven van de bewapening waarmee deze elite-eenheden werken:

 

 • M-4 geweer
 • M-9 pistool
 • M-203 granaat werper
 • M-249 licht machinegeweer
 • M-60 General Purpose machinegeweer
 • M-240-2 General Pupose machinegeweer
 • M-2 .50 machinegeweer
 • MK-19 granaat werper
 • 81 mm mortier
 • Smith & Wesson M-15 .38 Special revolver
 • Colt XM-148 en M-79 40mm granaat werper

Tot slot wil ik nog zeggen dat de US Air Force begin 2006 de naam van hun beveiligingspersoneel wilde veranderen in "Base Defenders", maar tot op heden is die naam er nog niet gekomen.

 


 

Vergeet nooit ons devies:

Invincibiles Et Recti - Fight To Win

VVE-UDA | Air Cdo :

Sake - Masisi :

Air Commando :

UDef FATaC :

Tac Eval :

Vulcan luchtafweer

Onder de wapens :

Personaliteiten :

Voertuigen VVE-UDA :

Het Foto Album :

Buitenlandse VVE-UDA :

Het Clublokaal :