Disclaimer | Contact | Home

VVE-UDA en Air Commando in een notendop

 

1. Historiek
VVE is de afkorting van Vliegveld Verdedigings Eenheden, (in het Frans: UDA – Unités de Défense des Aérodromes). De VVE werd opgericht kort na de tweede wereldoorlog onder de benaming BAAPS 1 en BAAPS 2, (Belgian Auxiliary Air Police Service). BAAPS 1 onder Amerikaans commando, (9th US Air Force), en BAAPS 2 onder Brits commando, (Royal Air Force). BAAPS 1 was gelegerd in Gosselies en BAAPS 2 te Ukkel. Het is BAAPS 2 dat uiteindelijk zal leiden tot de VVE-UDA, naar het voorbeeld van het Britse Royal Air Force Regiment.

 

 

LtKol Danloy, commandant van de VVE-UDA opleiding.De UDA is een infanterie eenheid in de schoot van de Luchtmacht, die instaat voor het beveiligen van vliegvelden, vliegtuigen, installaties, VIP en VVIP. Het is defensieve infanterie met offensieve taken. Vliegvelden zijn een gegeerd doelwit van luchtvervoerbare troepen, (para’s), commando troepen, saboteurs en terroristen. Om aan deze gespecialiseerde troepen en sabotageteams het hoofd te kunnen bieden, roept de Luchtmacht in 1953 de hulp in van Luitenant-kolonel Commando Georges Baron Danloy, (later Generaal-majoor Danloy), de stichter van de Belgische commando-eenheid in Engeland gedurende WOII.

 

Danloy word belast met het reorganiseren van de vliegveld verdediging, en hij wil deze reorganisatie uitvoeren naar het evenbeeld van de Commando’s, (groene mutsen). Zo bestaat de opleiding van een UDA uit het behalen van zijn basis brevet, (het UDA-brevet), en daarna worden zij naar Marche-les-Dames, (Wartet), gestuurd om er hun Commando-brevet af te leggen. Als zij dit met vrucht afleggen mogen zij op hun BD, (Battle Dress), het Commando-brevet dragen en op de schouders de titels “Air-Commando". De UDA is nu gevormd tot een elite-eenheid.

 

 

Door druk van bepaalde officieren uit de legertop wordt het dragen van de titels “Air-Commando” naenkele jaren afgeschaft, (het is een doorn in het oog van de Commando’s), en enkel het afleggen van het Commando-brevet wordt behouden.

 

Detachement JONGEN - Zaventem 17.09.1960Tijdens de onlusten die uitbreken na de onafhankelijkheid van Congo op 30 juni 1960, worden er marscompagnies gevormd om de handhaving openbare orde uit te voeren. Zo vertrekt op 17 juli 1960 de 3de marscompagnie, gevormd met voornamelijk UDA’s van de 10 Wing te Kleine-Brogel. Op 19 juli 1960 zullen zij ingezet worden om eenheden van het 4de Commando te vervangen in Bunia. Zij vertrekken met twee vliegtuigen: een C-119 “Flying Boxcar” en een DC-3 “Dakota”. Tussen Sake en Masisi krijgt de C-119, (CP-36), motorproblemen en het toestel vliegt te pletter tegen de Masisi berg waarbij 36 UDA’s en 5 bemanningsleden omkomen. Slechts 3 UDA’s overleven de ramp, die de geschiedenis ingaat als het drama van Sake-Masisi.

 

In 1964 tijdens de opstand van de Simba’s, (de Mulelisten naar hun oprichter Pierre Mulele), vraagt
Kolonel Stafbrevethouder Frédéric Vandewalle, Commandant van de 5de Gemechniseerde Brigade beter bekend onder haar populaire benaming “Colonnes van de Ommegang”, aan Minister Spaak om hem UDA’s te sturen om de broodnodige vliegvelden te veroveren en te bezetten.

 

Paulis 1965 - Congolese UDA's van de UDef FATaC.De regering in België zit echter met het probleem dat zij geen UDA’s kunnen missen omdat de koude oorlog in volle gang is, en de vliegveld verdediging een topprioriteit is. Er wordt een “Belgische” oplossing uitgedacht, die erin bestaat om kaders van de UDA naar Congo te sturen in het kader van “logistieke bijstandsploegen”.

 

Zo moet Kapitein v/h Vlw Auguste Servais de UDef FATaC oprichten. (Unités de Défense – Force Aérienne Tactique Congolaise). In Kamina toegekomen, verdwijnt Servais, en tot grote verwondering van zijn onderofficieren komt hij later terug met 150 Katangese Gendarmes. De UDef FATaC was gevormd.

 

Tijdens de naweeën van de Ops “Dragon Rouge” in Stanleyville, en meer bepaald op 29 november
’64, komen de adjudanten Jean Bailleux en Fernand Séverin om, toen hun toestel crashed op de runway van Stanleyville. Opnieuw betalen de UDA’s de tol.

 

Leden van de IBE van Melsbroek tijdens een Intruder Party van een Tac Eval te Beauvechain, (1 Wing).Na het Congo avontuur besluit de Luchtmachttop om in 1966 de UDA om te vormen naar het voorbeeld van de Amerikaanse Air Police, (er word gekopieerd van de US Air Force), en de benaming VVE-UDA verdwijnt officiëel, maar blijft officieus bestaan. De nieuwe benaming is IBE, (Installatie Beveiligings Eenheden) en UPI, (Unités de Protection des Installations).

 

Tot in 1987 zal deze benaming blijven bestaan. In 1987 voert de toenmalige minister van landsverdediger de Donnéa de herwaardering van de legerdienst in. De Stafchef van de luchtmacht, Luitenant-generaal Lefebvre, bekommerd om een betere bescherming van de luchtmachteenheden gaat mee in het project. Richtlijnen voor een meer kwalitatieve vorming en training gesteund op vaardigheden en durf worden uitgevaardigd en de Air Commando’s zijn (her)boren. Van dan af worden de brevetten “Luchtfuselier”, “Air Commando” en “Hoger Air Commando” geïntroduceerd, (let op de schrijfwijze: er wordt geen koppelteken meer gebruikt tussen Air en Commando).

 

Air Commando's van het EIS, (Smaldeel Interventie), na een interventieopdracht.Er wordt zelfs een Smaldeel Interventie, (E.I.S.), opgericht bestaande uit speciaal getrainde air commando’s, (4 flight’s waarvan twee Nederlandstalig en twee Franstalig), om de eenheden binnen de 4 uren bijstand te leveren bij problemen in verband met de bewaking van de militaire en (soms) burgerlijke vliegvelden.

 

Bij de opschorting van de militaire dienstplicht, (deze is NIET afgeschaft), wordt de vliegveld verdediging zo goed als ontbonden en het beroepspersoneel wordt ondergebracht onder de noemer “Integrated Security”. Dit is heden ten dage nog steeds het geval.

 

 

2. De Nationale Kring, (vriendenkring)
Minister van Staat François-Xavier de Donnéa, Ere-voorzitter van de Kring der VVE-UDA.Al enkele tijd zijn wij bezig om ons uit de vergeethoek te halen. Met de medewerking van enkele officieren en een aantal “anciens” werd er beslist om de NKVVE op te richten, (Nationale Kring der VVE, en Air Commando’s). Dit gebeurd in samenwerking met Minister van Staat, Ridder François-Xavier de Donnéa, de bezieler van het project Air Commando in 1987, die aanvaard heeft om onze Erevoorzitter te worden.

 

De bedoeling is om de gewezen vliegveld verdedigers samen te brengen om eens een etentje te organiseren, een thema-avond, één of twee gezamenlijke uitstappen, een jaarlijkse Algemene Vergadering met feestmaal, een eigen website met alle nieuws heet van de naald met betrekking tot de Kring.

 

Maar vooral: een VRIENDENkring met een eigen lokaal gelegen in het Clubhouse Victor Boin, Marathonlaan 135 te 1020 Brussel, (Heizelstadion).

 

3. Contact:

Nationale Kring der VVE, p/a Jean-Pierre Van Doorselaer, Jan Sobiëskilaan 4, 1020 Brussel, (Laken), Tel : 02/613.86.68, GSM 0495/30.31.33, E-mail: klik hier.

 

Een belangrijk gegeven is het feit dat de mogelijkheid bestaat om in 2010 een nationale herdenking te organiseren naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de slachtoffers van Sake-Masisi, en de herdenking van de operaties in Congo.

 


 

Vergeet nooit ons devies:

Invincibiles Et Recti - Fight To Win

VVE-UDA | Air Cdo :

Sake - Masisi :

Air Commando :

UDef FATaC :

Tac Eval :

Vulcan luchtafweer

Onder de wapens :

Personaliteiten :

Voertuigen VVE-UDA :

Het Foto Album :

Buitenlandse VVE-UDA :

Het Clublokaal :