Disclaimer | Contact | Home

FUSCO: Fusiliers Commandos de l'Air

 

Insigne van de FUSCO's.

Het derde gedeelte over de voorstelling van onze buitenlandse tegenhangers gaat over de Franse FUSCO's, (Fusiliers Commandos de l'Air). Een eerste opmerking dat ik wil maken, is het feit dat de vroegere IBE, (Installatie Beveiligings Eenheden), gereorganiseerd werden naar het Franse voorbeeld "Commandos de l'Air".

 

De Franse "Air Commando" wordt FUSCO genoemd, zoals hierboven uitgelegd en zij dienen in een EP, (Escadron de Protection). Deze EP's kunnen deel uitmaken van een CPA, (Commandos Parachutistes de l'Air), zoals we die kennen bij het CPA n°10 gelegerd op de BA 123, (Base Aérienne), te Orléans-Bricy. Deze eenheid is ook de enige eenheid van het Armée de l'Air dat rechtstreeks onder het commando valt van de Franse "Forces Spéciales". De leden van deze eenheid zijn allen gekwalificeerde parachutisten TAP, (Troupes Aéro Portées).

 

Wij onderscheiden niet minder dan drie CPA's:

  • CPA n° 10 te Orléans-Bricy in de Loiret
  • CPA n° 20 te Dijon-Longvic aan de Côte-d'Or, (tot 1 september 2008 te Villacoublay in de Yvelines)
  • CPA n° 30 te Bordeaux-Mérignac in de Gironde
  • CPA n° 40 en CPA n° 50 zijn niet meer actief. CPA n° 40 werd gesticht in 1957 en CPA n° 50 in 1959.

Deze CPA's behoren tot de GCPA = Groupement des Commandos Parachutistes de l'Air. De FUSCO's zijn infanterie van het type Commando, volgens een nota 6168/EMAA/1 van 15 mei 1956 getekend door Generaal Jouhaud, Comd van het Armée de l'Air.

 

Deze beslissing is een rechtstreeks gevolg van de guérilla die de kop opsteekt in Frans Algerije, (Algérie Française), en die vecht voor haar onafhankelijkheid. Voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Algerije werd er door militairen die Algerije, Frans wilden houden, het O.A.S. opgericht, (Organisation de l'Armée Secrete), maar deze organisatie werd onthoofd door de executie van Luitenant-kolonel Bastien-Thiry, een held uit de tweede wereldoorlog, die stierf voor het executiepeloton. Generaal De Gaulle had immers zijn gratieverzoek afgewezen. Nochtans was Bastien-Thiry géén kopstuk van de OAS dat van begin 1961 tot medio 1963, één van de bloedigste terreurgroepen was, dat Europa gekend heeft. Zelfs veel bloediger dan het I.R.A. in Belfast, of de Baader-Meinhoff groep in Duitsland.

 

De Commandos de l'Air zijn luchtvervoerbaar per helicopter, worden gedropt op enkele meters van de grond, en zijn alzo onmiddellijk inzetbaar in de onherbergzame gebieden van Algerije. Deze militairen blijken enorm effectief te zijn. De selectie is heel zwaar, en men mag niet meer dan 25 jaar zijn om te kunnen gerecruteerd te worden. Iets helemaal anders dan bij het Vreemdelingenlegioen, waar de maximumleeftijd, voor recrutering, 40 jaar bedraagt.

 

De Franse Generaal De Maricourt.Na Algerije worden de Commandos de l'Air ingezet in Frankrijk waar zij de opdracht krijgen om de luchtmachtbases te beveiligen. Het CPA n° 10 wordt toegevoegd aan het Commandement des Opérations Spéciales, (COS). Het is trouwens in Algerije dat het CPA n° 10 wordt gevormd, onder impuls van Generaal Alain de Maricourt, Comd. van het Franse Luchtleger. De Comd. van CPA n° 10 is Luitenant-kolonel François Coulet. Het CPA n° 10 bestaat uit 5 Officieren, 22 Onder-officieren en 75 manschappen, zijnde 102 militairen in totaal. Het CPA n° 10, (officieel 10.541), wordt echter in mei 1961 ontbonden.

 

De Franse Kolonel François Coulet.Op 10 juni 1992 tekent de toenmalige Minister van Landsverdediging, Pierre Joxe, een decreet waarbij de Forces Spéciales worden geboren. In september 1993 wordt het COS operationeel verklaart. Het bestaat uit troepen van de drie krijgsmachten. Op 1 januari 1994 wordt het CPA 10 gevormd als Escadron d'Intervention des Commandos de l'Air, (EICA), en groepeert de Commandos Parachutistes 10 en 40.

 

In juli 1996, sluit de basis van Nîmes-Courbessac zijn deuren en het CPA 10 wordt een volledig autonome eenheid, die officieel de naam CPA 10.566 meekrijgt. De eenheid is gelegerd op de basis van Apt, maar deze sluit ook haar deuren in 1999. Sindsdien is het CPA 10 gelegerd op de basis van Orléans-Bricy in het kwartier Reymondaud.

 


 

Vergeet nooit ons devies:

Invincibiles Et Recti - Fight To Win

VVE-UDA | Air Cdo :

Sake - Masisi :

Air Commando :

UDef FATaC :

Tac Eval :

Vulcan luchtafweer

Onder de wapens :

Personaliteiten :

Voertuigen VVE-UDA :

Het Foto Album :

Buitenlandse VVE-UDA :

Het Clublokaal :