Disclaimer | Contact | Home

Vulcan Air Defence System: gebruik

VADS: Vulcan Air Defence System

 

Een Vulcan batterij in stelling.Light Anti-Aircraft Artillery: VADS - gebruik:

Het schootsveld is de eerste bekommernis bij het in batterij plaatsen. Een schootsveld van 360 graden moet gezocht worden voor elk wapen in stelling tegen luchtdoelen, wordt geplaatst.

 

De standplaats van de Vulcan batterijen zal bepaald worden door de vorm van de te verdedigen installatie.

 

Het is noodzakelijk dat de bemanning voortdurend getraind wordt in visuele herkenning van vliegtuigen, (zowel NATO als "Oostblok").

 

Een merkschets kan de toegewezen sektor aanschouwelijk voorstellen en zal worden opgemaakt voor elke stelling.

 

Een Vulkan systeem ontplooit.Bij de keuze van de plaats moet er rekening worden gehouden met de helling, (nooit meer dan 10%, en geen harde stenen onder het onderstel). Voor wat betreft de hardheid van de ondergrond, mogen de poten niet wegzinken in de grond. Men mag niet schieden wanneer het systeem zich op beton bevindt of op zeer harde grond, zonder het systeem verankerd te hebben.

 

Hinderpalen in het schootsveld moeten vermeden worden want het systeem moet over 380° kunnen draaien, en in elke elevatie. Binnen een straal van 200 meter mogen geen voorwerpen aanwezig zijn die de projectielen zouden kunnen stoppen of doen afwijken.

 

Eigen ontwerpVoor de camouflage van het systeem moet er voor gezorgd worden om zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke hulpmiddelen. Het is mogelijk te vuren vanuit water, (vanuit een rivier, een beek en dergelijke. Tot op een diepte van 28 cm, (11 inches), moet er aan het systeem niets gedaan worden.

 

Maar voor een diepte van 28 cm en kleiner dan 76 cm, (30 inches) moet de Drain Cock dicht gedraaid worden. Deze laatste stand wordt Deep Swim genoemd. Boven de 30 inches, is het systeem niet meer operationeel in het water.

 

Voorstelling van een amerikaanse Vulcan batterijOm het systeem in batterij te stellen, dient men nauwgelet volgende procedure volgen:

 

Bij het in batterij stellen van het systeem is het belangrijk dat er steeds twee mensen het onderstel op lichten. Uw voeten moeten weggehouden worden van het Front Pad wanneer het systeem van de trekker wordt afgehaakt, en voor dat het systeem afgehaakt wordt, moet men nagaan of de 6 lopen vergrendeld liggen in de Travel Lock.

 

De electrische kabels en de veiligheidsketens moeten los gemaakt worden, en de kontroleknop van de hydraulische pomp moet op "UP" gedraaid worden. Daarna moet er voorzichtig druk op de pomp worden uitgeoefend totdat de linker en rechter vergrendelingspinnen kunnen uitgetrokken worden.

 

Men moet de voeten weghouden onder de zijdelingse steunen en nagaan of er niets onder het systeem ligt.

 

Het vuren vanuit een Vulcan batterij.De voorkant van het onderstel van het systeem moet in de voornaamste schootsrichting geplaatst worden, en de azimuth aanwijzer moet aangebracht worden. Daarna moet men de remmen opzetten zodat de twee wielen geblokkeerd worden. Daarna moeten de zijdelingse steunen geplaatst worden, en men moet er over waken dat de vergrendelingspinnen terug op hun plaats komen.

 

Het harmoniseren van het systeem kan volgens twee verschillende methodes.

 

DISTANT AIMING POINT METHOD: deze methode is de voornaamste. Eij gebeurt op een punt op minstens 1.000 meter en vereist dus goede weersomstandigheden.

 

BORESIGHT TARGET METHOD: deze methode maakt gebruik van een vooraf klaargemaakt "doel", (TARGET), dat op een bepaalde afstand moet geplaatst worden.

 

De procedures die daarna komen, zoals het plaatsen van de firing interrupter, het laden, de voorbereiding op het vuren, het vuren zelf, de acties na het vuren, en het uit stelling nemen, het vervoer en de opberging, zou ons te ver leiden om in een webpagina uit te leggen. Deze procedures zouden vlug gaan vervelen, en de lezer zou redelijk snel geneigd zijn om het surfen op deze pagina af te breken.

 

Een Vulcan gemonteerd op een Amerikaanse pantserwagen.Wat wel interessant om weten is, is het feit dat het systeem in sommige landen, (waaronder de USA en Japan), op pantservoertuigen werd geplaatst, omdat het systeem ook kan gebruikt worden voor het bestoken van doelen op de grond. Ik kan u verzekeren dat met de 20 mm munitie er aardig wat schade aan een vijand kan aangericht worden. Het systeem, (ten minste de lopen), zijn ook het boordkanon van onze F-16's.

 

De Vulcan kan men ook terugvinden als wapen op een "Gun Ship", een zwaar bewapende C-130 Hercules, die hiervan gebruikt maakt als offensief wapensysteem. Het toestel moet dan wel rondjes vliegen om de wapens waarover het beschikt te kunnen gebruiken, want deze staan allen links opgesteld, (waaronder ook een 105 mm kanon).

 

Met dank aan Rik Hollanders, gewezen UDA onderrichter.

 

Beschrijving | Gebruik | Onderhoud | Simulator GTEX

 

 

Vergeet nooit ons devies:

Invincibiles Et Recti - Fight To Win

VVE-UDA | Air Cdo :

Sake - Masisi :

Air Commando :

UDef FATaC :

Tac Eval :

Vulcan luchtafweer

Onder de wapens :

Personaliteiten :

Voertuigen VVE-UDA :

Het Foto Album :

Buitenlandse VVE-UDA :

Het Clublokaal :