Disclaimer | Contact | Home

Vulcan Air Defence System: beschrijving

VADS: Vulcan Air Defence System

 

20 mm. Vulcan patronenLight Anti-Aircraft Artillery: VADS - beschrijving:

Het mobiel VULCAN AIR DEFENCE SYSTEM is een licht wapen dat voorziet in nabije verdediging tegen subsonische, laag vliegende vliegtuigen, alsook tegen gronddoelen, zoals personeel, camions, en licht gepantserde voertuigen. Het systeem wordt geladen met 500 patronen, 20 mm. klaar om afgevuurd te worden. Het wordt getrokken door lichte of half zware camions, kan luchtvervoerd en gedropt worden.

 

De schutter regelt de vuurkadans op 1.000 of 3.000 SPM, (schoten per minuut). Bij hoge vuurkadans, (3.000 SPM), kunnen gepreselecteerde buien gevuurd worden van 10, 30, 60, of 100 schoten. Bij lage vuurkadans, (1.000 SPM), is er geen limiet. De vuurkadans en de lengte van de bui worden geregeld door een switch. De munitie wordt electronisch ontstoken. Om het vuren te vermijden in bepaalde sectoren gebruikt men de FIRING INTERRUPTER. Hierdoor houd het vuren automatisch op als men met de loop bijvoorbeeld in de richting van een bevriend gebouw wijst en zelfs met de trekker blijft verder vuren.

 

persoonlijke opmerking: zelf heb ik altijd gevuurd op 3.000 spm, in buien van telkens 10 patronen. Ik heb nooit op 1.000 spm gevuurd en ook nooit in buien die hoger dan 10 patronen waren. Maar neem gerust van mij aan dat het vuren in buien van 10 patronen reeds voldoende imponeert.

 

Opstelling van een Vulcan batterij.Het kanon zelf wordt bewogen door electrische motoren. Dit laat toe te bewegen in het horizontale vlak over 360° en meer, (je kan zoveel blijven ronddraaien als je zelf wil), en in het vertikale vlak van -5° tot +80°.

 

Een SLIP RING laat de overbrenging toe van de electrische signalen tussen de bewegende delen, en zorgt er alzo voor dat het systeem kan draaien over meer dan 360°. De aandrijfmotoren worden gecontroleerd door servoversterkers die in een geleidelijke maar snelle beantwoording van de ingangssignalen voorzien.

 

Een Vulcan schutter, (operator), in zijn batterij.De electrische energie wordt bekomen door 2 nikkelcadmium batterijen en door een generator die door een benzinemotor aangedreven wordt. Alle controleorganen en electronische controlecircuits bevinden zich voornamelijk in de CONTROL ASSEMBLY en de FIRE CONTROL ELECTRONICS ASSEMBLY, (FCEA).

 

Ingebouwde testomlopen en testlampjes laten een vlugge controle toe van de goede werking van het systeem. Om het onderhoud te vergemakkelen is het systeem voorzien van een patroonteller, (ROUNDS COUNTER), die het totaal aantal afgevuurde patronen aanduidt.

 

Omwille van de verplaatsing van het doel en de aantrekkingskracht van de aarde moet de loop geplaatst worden op een punt boven en voor het doel. Deze "afwijkingshoek", (LEAD ANGLE), heeft horizontale en verticale componenten. Om de juiste afwijkingshoek te verkrijgen gebruikt men de M 61 kijker, (M 61 SIGHT), die de juiste hoek automatisch geeft aan de schutter. De signalen die de kijker in de juiste stand sturen worden berekend in en gegeven door de FCEA.

 

De ingebrachte signalen zijn:

* De geschatte afstand, (FIRE RANGE).

* De snelheid van het doel, (TARGET SPEED).

* De snelheid van het projektiel bij het verlaten van de loop, (MUZZLE VELOCITY).

* De luchtdichtheid, (AIR DENSITY).

* De signalen van de servosystemen, (SERVOSYSTEM SIGNALS).

Om het maximum uit het systeem te halen in veranderlijke omstandigheden beschikt men over vier verschillende operatie werkwijzen, (MODES OF OPERATION), van het vuurgeleidingssysteem die door de schutter worden gekozen.

 

Laders van 20 mm patronen voor een Vulcan batterij.Voor het gemak en om een logische uiteenzetting mogelijk te maken is het systeem verdeeld in vier ondersystemen:

* Het kanon en het voedingssysteem, (CANNON AND FEED SYSTEM).

* Het controlesysteem van het kanon, (CANNON CONTROL SYSTEM).

* Het steun- en verplaatsingssysteem van het kanon, (CANNON SUPPORT AND POSITIONING SYSTEM).

* Het vuurgeleidingssysteem, (FIRE CONTROL SYSTEM).

 

Als afsluiter van dit eerste hoofdstuk wil ik nog even het kanon M 168 summier omschrijven:

Het wapen heeft zes lopen, en is een draaiend, electrisch werkend, luchtgekoeld systeem. Het vuurt electrisch ontstoken patronen af. Het kanon wordt aangedreven door een electrische motor. De energie voor afvuren en bewegen van het kanon wordt geleverd door een batterij.

 

Patch Vulcan Operator.Als toemaatje bij dit eerste deel ziet u hiernaast het kenteken dat ik jaren heb gedragen na het behalen van mijn brevet "Operator VADS - Vulcan".

 

Het kenteken werd op de linkermouw van de service-dress gedragen, en als ik bij kaki's kwam keken die naar dit mooie kenteken, en vroegen ze waarvoor dit stond. Op dit kenteken ben ik dan ook enorm fier. Ik vind dat het wel iets heeft...

 

Hieronder hebt u vier links waarmee u onmiddellijk naar de andere delen van dit hoofdstuk kan surfen.

 

Met dank aan Rik Hollanders, gewezen UDA onderrichter.

 

Beschrijving | Gebruik | Onderhoud | Simulator GTEX

 

 

Vergeet nooit ons devies:

Invincibiles Et Recti - Fight To Win

VVE-UDA | Air Cdo :

Sake - Masisi :

Air Commando :

UDef FATaC :

Tac Eval :

Vulcan luchtafweer

Onder de wapens :

Personaliteiten :

Voertuigen VVE-UDA :

Het Foto Album :

Buitenlandse VVE-UDA :

Het Clublokaal :