Disclaimer | Contact | Home

UDef FATaC: de Congolese UDA - Deel 2

 

Het logo van de Compagnons v/d Ommegang.In dit tweede deel gaan we verder in op de opleiding, de taken en de ontbinding van de UDef FATaC. We zullen ook hun deelname bespreken aan "Dragon Rouge" en hun plaats binnen het organigram van de Ommegang van Kolonel Vandewalle.

 

We kunnen misschien best met dit laatste beginnen. De UDef FATaC stond dus niet rechtstreeks onder het commando van de 5de Gemechaniseerde Brigade, (de Ommegang - gemakkelijkheidshalve zullen we nu de benaming Ommegang gebruiken). Dit betekende dat het Smaldeel een grote vrijheid had bij haar samenstelling en bij de uitvoering van de haar toebedeelde taken.

 

De huurling Riton Bertrand en zijn peloton UDA's in BAKA.Het eerste Smaldeel was samengesteld uit drie fuselierflights, die telkens onderverdeeld waren in twee secties, een logistieke ploeg en een Secretaris. Het geheel bevolen door Kapitein Servais, met als Adjunct, Adjudant Mottard. Kapitein Servais was woedend toen hij hoorde dat Adjudant Pigeon, het Smaldeel moest verlaten om in BAKA Korpsadjudant te gaan spelen. Het opleidingsprogramma begon elke dag om 0700Hr met de vlaggegroet en eindigde om 1700Hr. Er was een pauze voorzien tussen 1300Hr en 1500Hr, waarbij het middagmaal kon genuttigd worden.

 

Na ongeveer een tweetal weken was het Smaldeel reeds goed opgeschoten in haar opleidingsprogramma. Dit was deels te wijten aan het feit dat de Katangezen reeds een militaire opleiding hadden genoten, en dat zij dus eigenlijk een verfrissingscursus moesten ondergaan. Een bepaalde bron spreekt dat door de Katangezen zelf een hindernissenparcours werd aangelegd, dit is echter niet waar aangezien men de installaties van BAKA gebruikte en bijgevolg de hindernissen piste die voorzien was voor de Para-commando's.

 

"Yul" Closset, rechts op deze foto, in concertatie met Kol Vandewalle, (links).Kapitein Stafbrevethouder André "Yul" Closset had laten uitschijnen dat de UDA's onder commando van de Ommegang zou vallen, maar aangezien LtKol Vandepoel hiermee niet akkoord was en zij dus onder het commando van de FATaC vielen, hadden zij een enorme bewegingsvrijheid en Servais besloot dan ook om de UDA's te vormen naar "luchtlandingstroepen", iets wat in België nooit zou mogelijk zijn geweest. Waarom luchtlandingstroepen? Omdat hun verplaatsingen ofwel per vliegtuig, (DC-3 Dakota), ofwel per helicopter, (Vertol H-21 "Vliegende Banaan"), zou gebeuren.

 

Een medische evacuatie door een vertol helicopter H-21 die door belgen ten voordele van de FATaC werden gevlogen.Paradoxaal genoeg zou ik er voor willen pleiten om die term "luchtlandingstroepen" niet te veel "au serieux" te nemen, omdat deze middelen werden ingezet als transportmiddel, gelet op de enorme afstanden die moesten overbrugt worden. Men kan dus moeilijk van luchtlandingstroepen gaan spreken, zoals bijvoorbeeld eenheden die door "gliders" werden vervoerd. Feit is wel dat zij door "de lucht" werden vervoerd, zonder Para's te zijn, en dat zij voor hun acties afhingen van "stormlandingen" op de bewuste vliegvelden. Een techniek die op 24 november '64 zou gebruikt worden door de 12 Cie 2 Cdo, (Dragon Rouge), en die opnieuw zou uitgevoerd worden op 20 mei '78, te Kolwezi, (Red Bean).

 

Een Beretta 38A, het wapen van Adjudant Tourré.De bewapening was nog zo een speciaal geval. Er waren GP's 9 mm voorzien. Servais verkoos zijn Thompson .45 ACP, (Automatic Colt Pistol), maar de rest van het kader gaf de voorkeur aan een Bresschia LF-57 9 mm. Tenslotte was de Adjudant Tourré de enige die een Beretta 38A 9mm, als persoonlijk wapen had. FAL's waren echter niet voorzien, later wel de S/AFN's, de gebruikelijke wapens van de UDA.

 

De UDef FATaC had tot doel om de vliegvelden, (voorlopige zowel als permanente), te beveiligen en te verdedigen ten voordele van de FATaC. Gaan stellen dat de UDef FATaC uitsluitend voor de Ommegang werkte is volledig uit den boze. Nochtans waren zij tijdens de operatie "Dragon Rouge" in de loop van de voormiddag in Stanleyville geland, hadden er een "road block" georganiseerd en vanaf 1600Hr werden zij ingezet in de beveiligingsperimeter van het vliegveld van Stan.

 

Kolonel Laurent, Comd van het Regiment Para-commando, en comd van de interventiemacht "Dragon Rouge" en "Dragon Noir".De nacht van 24 op 25 november 1964 schoten de Para's op alles wat bewoog. Servais moest 's morgens een natuurlijke behoefte gaan doen, en kroop uit zijn commandoput. Met zijn broek in zijn handen sprong hij daar echter onmiddellijk terug in, want hij werd op geweervuur onthaald. Verbolgen om de deficitaire vuurtucht van de Para's, zocht Servais een paraofficier op, vond een jonge luitenant en begon hem de huid vol te schelden. Deze laatste verdedigde zich door te stellen dat de Simba's de ganse nacht tegenaanvallen hadden uitgevoerd en het onmogelijk was om de posities van de UDA's 's nachts nauwkeurig te bepalen. Het Ziekenhuis werd in de verdedigings perimeter opgenomen, en Servais installeerde zijn UDA's in het Sabena Guesthouse tegenover het vliegveld.

 

Een "roadblock" van de UDef FATaC, hier bemand door Adjt. Hollanders.Om het lange hoofdstuk UDef FATaC stilaan af te ronden, wil ik er nog aan toevoegen dat de UDA's van Servais regelmatig ingezet werden om kleine humanitaire acties uit te voeren waarbij blanken werden gered. De taktiek die door de UDA's werd toegepast om hun verdediging uit te voeren diende regelmatig te worden aangepast, en het werd een taktiek "ad hoc", dus een taktiek al naargelang de situatie werd ingeschat. Dit vereiste van de zwarte soldaten wel een strenge tucht, vooral op het gebied van de vuurtucht. Daarbovenop moest men snel kunnen ontplooien van zodra een vliegtuig of helicopter was geland, zodat een goede fysieke conditie nodig was, om deze "stormlandingen" in optimale omstandigheden te kunnen uitvoeren.

 

De triomf parade van het 1 Para in Brussel, hun interventie zal echter door Ommegang en UDef FATaC, dag na dag moeten voortgezet worden. Het was een plaaster op een houten been.Na de operaties "Dragon Rouge" en "Dragon Noir" werden de para's huiswaards gezonden, maar de Ommegang en de UDef FATaC bleven in Congo achter. Zo heb ik een brief in mijn bezit waarbij de Adjudant Berton mij uitlegt in welke omstandigheden zij in Stanleyville na Dragon Rouge moesten opereren. In Stan behoorde de brug over de Tsjopo ook tot het beveiligingsobjectief, en ik zou eigenlijk met de inhoud van de brief van Adjudant Berton, gemakkelijk een derde artikel kunnen schrijven, maar het zou ons te ver brengen en trouwens de UDA is wel wat meer geweest dan zuiver de UDef FATaC.

 

Bob Denard, één van de huurlingenleiders werd op een zijspoor geschoven. Adieu Ommegang, maar ook adieu UDef FATaC.Ongeveer een jaar later, in november 1965, werden de huurlingen, Denard, Schramme en Hoare op een zijspoor gezet bij de Ommegang. De Congolese regering nam dan de beslissing om de UDef FATaC te ontbinden. Onzeker over hun lot, sloegen de zwarte UDA's aan het muiten, omdat ze moesten gerepatrieerd worden naar Kamina. De zwarte UDA's hadden schrik dat zij zouden geëxecuteerd worden, en de piloten die hun terugvlogen anticipeerden hierop, door hun toestel naar het einde van de runway te taxiën, de cargodoors te openen en de mannen in de vrije natuur te "droppen". De politieke situatie sloeg volledig om. Kasavubu ontslaat Tjombé en hij vervangt hem door Evariste Kimba. Servais en zijn onderofficieren worden naar België teruggeroepen, en hiermee eindigt dan ook meteen het Congolese UDA avontuur.

 

Lees de biografie van Kapitein Servais door hier te klikken.

 


 

Vergeet nooit ons devies:

Invincibiles Et Recti - Fight To Win

VVE-UDA | Air Cdo :

Sake - Masisi :

Air Commando :

UDef FATaC :

Tac Eval :

Vulcan luchtafweer

Onder de wapens :

Personaliteiten :

Voertuigen VVE-UDA :

Het Foto Album :

Buitenlandse VVE-UDA :

Het Clublokaal :