Disclaimer | Contact | Home

UDef FATaC: de Congolese UDA - Deel 1

 

Een jonge Simba krijger. Je zou hem haast sympathiek gaan vinden.In 1964-1965 is Congo weer eens het toneel van bloedige onlusten, ditmaal door de "Simba's", (Swahili voor Leeuw). Deze opstandelingen zijn de volgelingen van Pierre Mulele en worden ook Mulelisten genoemd. Op 24 en 26 november 1964 zal België militair en humanitair ingrijpen met het sturen van Para's en Commando's, die de operaties "Dragon Rouge" in Stanleyville en "Dragon Noir" in Paulis, zullen uitvoeren. Dit in samenwerking met de Colonnes van de Ommegang, (de 5de Gemechaniseerde Brigade), onder het commando van Kolonel Stafbrevethouder Frédéric Vandewalle.

 

Als de Para-commando's een in tijd gelimiteerde opdracht uitvoeren, is het anders gesteld met de eenheden die deel uitmaken van de 5 Gemechaniseerde Brigade. Deze Brigade zal in 1964 en in 1965 verschillende humanitaire operaties uitvoeren.

 

Kolonel Stafbrevethouder Frédéric Vandewalle, comd van de 5de Gemechaniseerde Brigade, de "Colonnes van de Ommegang".Het is Minister Paul-Heri Spaak die aan Kolonel SBH Frédéric Vandewalle de opdracht geeft om een interventiemacht te vormen binnen het ANC, (Armée Nationale Congolaise), om alzo de opstand van de Mulelisten in de kiem te smoren.

 

Maar Kolonel Vandewalle wordt geconfronteerd met een serieus probleem. Hoe de broodnodige vliegvelden heroveren, bezetten en beveiligen? Vandewalle wou dus Belgische UDA's inschakelen om aan dit probleem te verhelpen.

 

De controletoren van BAKA in 1959.In 1960 werden UDA's naar Congo gestuurd om mee deel te nemen aan de Handhaving Openbare Orde, (H.O.O.). Een deel zou hiervoor ingezet worden, terwijl een ander deel de beveiliging van de Basis van Kamina, (BAKA), zou op zich nemen. Deze Belgische UDA's waren reeds sinds eind november 1959 in Congo, (BAKA), en werden prompt omgedoopt tot UDB, (Unités de Défense de la Base), en BVE, (Basis Verdedigings Eenheden). Het was Vandewalle niet ontgaan dat deze troepen enorm effectief waren, en veel offensieve opdrachten uitvoerden in hun defensieve rol. Bekende namen in die moment waren onder andere Garmis, Protin, Servais, Lecomte, Lourtie en Joveneau.

 

Punia, 21-11-1964, Kolonel Vandewalle, (links).Vandewalle wou dus Belgische UDA's maar dat werd door Spaak geweigerd omdat de UDA's in de eerste plaats in België werden ingezet om de Luchtmacht installaties te beveiligen omdat de koude oorlog volop aan de gang was. Het probleem van de Varkensbaai lag nog vers in het geheugen en een oorlog met het Oostblok was dus zeker geen denkbeeldig scenario. En een tweede probleem was het feit dat Congo sinds 1960 géén Belgisch gebied meer was, en het ligt politiek enorm moeilijk om miliciens in te zetten in een "vreemd" land. Wederoproepen was ook onmogelijk, want een mobilisatie uitroepen kan enkel in dreigende oorlogstijd, maar België was niet in oorlog met Congo, het was een louter binnenlands conflict waar België in feite niets mee had te zien.

 

De Belgische politicus Paul-Henri Spaak.Er moest dus een typisch "Belgische" oplossing uitgedacht worden om Vandewalle, zijn noodzakelijke UDA's te leveren. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Tenslotte kwam er zo een "Belgische" oplossing. Het scenario bestaat eruit om beroepsmilitairen, (officieren en onderofficieren), als "Logistieke Bijstandsploegen" naar Congo te zenden. Daar zouden zij Congolese troepen moeten opleiden tot volwaardige UDA's en de troepen zouden onder commando van Kolonel Vandewalle geplaatst worden. Dit was echter niet naar de zin van LtKol Jan Vandepoel, militair bevelhebber van BAKA, (Basis Kamina). Hij liet verstaan aan Vandewalle dat "Airfields means Air Force" was, en zo zouden de UDef, (Unités de Défense), onder commando van het pas opgerichtte FATaC vallen, (Force Aérienne Tactique Congolaise). Aldus zou men spreken van de UDef FATaC.

 

De eerste lichting Officieren en Onderofficieren in BAKA, september 1964.Er zou dus een Smaldeel Congolese UDA's uitgebouwd worden, omkadert door Belgische Officieren en Onderofficieren die gerekruteerd werden door VS1/CONGO-HK, gelegen in de beroemde Daillykazerne te Brussel. VS1 ging eerst ronselen bij de Officieren en Onderofficieren die deel hadden genomen aan de Marscompagnies van 1960, en die dus vertrouwd waren met het terrein, en het opereren op dat terrein. Op 10 september 1964 werden deze militairen uitgenodigd om hun schriftelijk akkoord te ondertekenen, en om een reeks medische onderzoeken te ondergaan, vaccinaties te krijgen en tropenkledij in ontvangst te nemen. Zij ontvingen een "voorschot" van 20.000 Belgische Franken. De Onderofficieren zouden allen de graad van Adjudant krijgen, om een zekere hiërarchie in de gelederen te kunnen bewaren. Bovendien zouden de Logistieke Cooperanten GEEN wapens mogen dragen, een bevel dat echter werd tenietgedaan, alleen al om de eigen veiligheid te kunnen waarborgen.

 

De UDA's werden ook aangevuld met meer technisch personeel zoals techniekers, onderhoudspersoneel, telecompersoneel, mekaniekers, enzoverder. De eerste ploeg UDA's zou vertrekken in burger met een DC6 van Melsbroek op 19 september 1964. Hieronder de lijst van deze militairen:

Kapitein auguste servais;

adjudant maurice libaers

adjudant jean pigeon

adjudant gilbert mottard

1 Sergeant-majoor Pierre tournÉ

1 sergeant-majoor charles werdefroy

1 sergeant-majoor jean bailleux

sergeant claude leemans

sergeant christian hornaert

sergeant marc carlier

Een DC-6 van het 21ste Smaldeel, 15 Wing, die de vlucht naar Kamina maakte.Via Tripoli en N'Djili ging het naar Kamina, na een lange en vermoeiende reis. Dit was niet te wijten aan het trajekt dat overbrugt moest worden, maar wel aan het gebrek aan comfort op het toestel dat hen van Brussel naar Kamina moest brengen. Uiteindelijk aangekomen in Kamina, moest het werk natuurlijk beginnen, namelijk het zoeken van Congolese vrijwilligers om het 1ste Smaldeel UDef te kunnen vormen. Dit was een taak voor Kapitein Servais, die op een bepaalde dag, ineens verdween, tot grote ongerustheid van zijn onderofficieren. Als zij hem uren later zien terugkomen in Kamina, zijn ze opgelucht. Hij is trouwens niet alleen, maar vergezeld van zo een 150 Katangese Gendarmes. Spottend werden deze troepen door het kader les "Gens d'armes" genoemd, maar je moest die zwartjes niet onderschatten, want het merendeel onder hen hadden reeds als militair gediend tijdens de secessie-oorlog van Katanga. En het waren zeker en vast geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken.

 

Het 1ste Smaldeel UDef FATaC was gevormd, nu kon men een lange maand opleiding geven om er UDA's van te maken, om nadien in de muil van de "Leeuw", (Simba's), gegooid te worden.

 

Lees verder over de UDef FATaC door op deel 2 te klikken.

 


 

Vergeet nooit ons devies:

Invincibiles Et Recti - Fight To Win

VVE-UDA | Air Cdo :

Sake - Masisi :

Air Commando :

UDef FATaC :

Tac Eval :

Vulcan luchtafweer

Onder de wapens :

Personaliteiten :

Voertuigen VVE-UDA :

Het Foto Album :

Buitenlandse VVE-UDA :

Het Clublokaal :