Disclaimer | Contact | Home

UDA personaliteiten: Cdt v/h Vlw Servais

 

Cdt v/h Vlw Auguste ServaisCommandant Servais was veruit de enige Officier die de handschoen wou opnemen om in het verre Kongo een Smaldeel UDA op te richten. Samen met een handvol getrouwen, moest hij in Kamina een opdracht vervullen die eruit bestond om Kongolezen op te leiden tot volwaardige UDA's. Tijdelijk werd het kader, (Commandant Servais en zijn Onderofficieren), ingelijfd in het ANC, (Armée Nationale Congolaise).

 

Maar de bevelhebber van BAKA, (Basis van Kamina), had het zo niet begrepen, en daar waar de UDef onder commando van de Ommegang zou vallen, verklaarde deze Officier aan Kolonel Vandewalle, dat vliegvelden onder Luchtmacht vallen, en aldus zou het commando over de UDef toekomen aan de FATaC, (Force Aérienne Tactique Congolaise).

 

Kenteken van de UDef FATaC.Kolonel Vandewalle had daar geen probleem mee en stemde toe. Wat voor hem vooral belangrijk was, is het feit dat hij op troepen kon rekenen die een degelijke opleiding op het gebied van Vliegveld Verdediging zouden genieten, om de herwonnen vliegvelden te bewaken, en eventueel kleine humanitaire operaties uit te voeren.

 

Aldus geschiedde, en Servais richtte een Smaldeel op van ongeveer 150 manschappen die door hem en zijn kader zouden onder hun hoede worden genomen. De Onderofficieren waren voor het merendeel jonge sergeanten, die eens ingelijfd in het ANC, de graad van Adjudant zouden dragen. Dit was nodig om een zekere hiërarchie binnen het Smaldeel kunnen uit te bouwen.

 


 

Militaire biografie van Commandant Servais

Ere-cdt v/h Vlw Servais werd op 3 mei 1929 geboren te ARLON en zijn ouders waren:

 

  • SERVAIS, Marius, Henri, Nicolas en
  • HEINEN, Joséphine, Henriette

Auguste Servais doet eerst zijn legerdienst als KRO bij de 15 Vervoer- en Verbindings Wing te Melsbroek, hij treedt in actieve dienst op 3 januari 1949 en wordt achtereenvolgens benoemd in de volgende rangen en graden:

 

Korporaal
1 maart 1949
Sergeant
1 september 1949
Adjudant
1 november 1949
Onderluitenant, (Res)
1 maart 1950
Koninklijk Besluit nr 6822 van 14 februari 1950

 

Hij legt zijn eed als Officier af op 16 maart 1950

 

Wordt onder de wapens gehouden voor de duur van 1, (een jaar), Dagelijkse Orders van de 15 VVbW nr 243/50 van 3 april 1950

 

Wordt onder de wapens gehouden voor de duur van 1, (een jaar), Dagelijkse Orders van de 15 VVBW nr 231/51 van 3 april 1951

 

Wordt onder de wapens gehouden voor de duur van 1, (een jaar), Dagelijkse Orders van de 15 VVBW nr 650/52 van 3 april 1952

 

Wordt op zijn verzoek ontslagen uit zijn ambt en rang op 1 december 1952 bij Koninklijk Besluit nr 1604 van 27 februari 1953, gewijzigd door het Koninklijk Besluit nr 1828 van 6 mei 1953, waarbij hij benoemd wordt tot Onderluitenant v/h Vliegwezen, categorie Officieren van Administratie in het kader der Aanvullingsofficieren.

 

Achtereenvolgens verkrijgt Onderluitenant Auguste Servais volgende bevorderingen:

Luitenant v/h Vlw
Aanvullingsofficier
26 juni 1956
KB 4790 van 21 juni 1956
Kapitein v/h Vlw
Aanvullingsofficier
26 juni 1961
KB 8495 van 11 september 1961
Commandant v/h Vlw
Aanvullingsofficier
27 juni 1967
KB 11798 van 20 juni 1967

 

Cdt v/h Vlw Auguste Servais word met pensioen gestuurd op 1 juli 1980, maar wordt met behoud van zijn graad en anciënniteit toegelaten tot het kader van de Reserve-Officieren op datum van 1 juli 1980, (KB 20204 van 16 mei 1980). Houd op deel uit te maken van het kader van de Reserve-Officieren door het feit dat hij de leeftijdsgrens bereikt op 1 januari 1984, (KB 22658 van 24 oktober 1983). Blijft zijn graad behouden ten eretitel, (KB 22658 van 24 oktober 1983), en wordt Ere-cdt v/h Vlw.

 

Militaire diensten en opdrachten:

Cdt Servais is niet alleen een oudgediende van de 15 Wing, maar een groot deel van zijn carrière heeft hij doorgebracht in onze gewezen kolonie: Congo.

 

Van:
Tot:
Dienst of opdracht:
17 juli 1960
31 augustus 1960
Afrikaanse Metropolitaanse Strijdkrachten
1 september 1961
9 november 1961
Ter beschikking gesteld van het Ministerie van Afrikaanse Zaken.
16 september 1964
30 december 1964
Congo: Comd UDef FATaC
14 januari 1965
18 maart 1965
Congo: Comd UDef FATaC
30 maart 1965
17 juli 1965
Congo: Comd UDef FATaC

 

Eervolle onderscheidingen:

• Het Kruis van Ridder in de Kroonorde, KB nr 10238 van 13 november 1964
• Het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde, KB nr 13214 van 6 november 1969
• Het Militair Kruis 2 Klasse, KB nr 15857 van 6 april 1974
• Het Kruis van Officier in de Kroonorde, KB nr 16240 van 14 november 1974
• Het Militair Kruis 1 Klasse, KB nr 16470 van 7 april 1975
• De Herinneringsmedaille voor Gewapende Humanitaire Operaties, 13 april 1988

 


 

Vergeet nooit ons devies:

Invincibiles Et Recti - Fight To Win

VVE-UDA | Air Cdo :

Sake - Masisi :

Air Commando :

UDef FATaC :

Tac Eval :

Vulcan luchtafweer

Onder de wapens :

Personaliteiten :

Voertuigen VVE-UDA :

Het Foto Album :

Buitenlandse VVE-UDA :

Het Clublokaal :